El millor preu i la confiança de sempre


Som ATR-Key, la marca que substitueix Molclau sota els mateixos propietaris, una serralleria profesional i per tant, compti amb nosaltres per a qualsevol servei que estigui necessitant com ara: Obertura de portes, canvi de pany, canvi de Bombines, col·locació de portes blindades i cuirassades, portes per comunitat ja sigui en ferro, fusteria d'alumini o fusta, reparacions de persianes i molt mes... només ha de contactar amb nosaltres i l'assessorarem de la millor manera possible.

Coneix les nostres portes cuirassades

Per què escollir una porta cuirassada?

Les nostres portes cuirassades disposen de cilindres patentats antibumping i escuts de protecció antiextracción el que les fan pràcticament infranquejables davant d'aquests atacs.

Les portes blindades solen tenir cilindres de baixa qualitat amb poc resistència enfront dels atacs dels lladres (bumping, trencaments...).

Nuestras puertas acorazadas disponen de cilindros patentados antibumping y escudos de protección antiextracción lo que las hacen prácticamente infranqueables frente a estos ataques.

Las puertas blindadas suelen tener cilindros de baja calidad con poco resistencia frente a los ataques de los ladrones (bumping, rotura…).

Les nostres portes cuirassades tenen un sistema antipalanca, els bulons són de 18 mm i els punts de tancament independents de manera que el lladre hauria de forçar cada un d'ells per poder entrar.

Les portes blindades solen tenir cilindres de baixa qualitat amb poc resistència enfront dels atacs dels lladres (bumping, trencaments ...).

Serveis

El convidem a que ens truqui i s'assessori amb nosaltres sobre la seguretat del seu habitatge o negoci.